Administration - College

Aakash Pokharel

Aakash Pokharel

Academic Chief (GCE A-level)

Ravi Bhandari

Ravi Bhandari

Academic Chief (Plus 2)

Bikash Gautam

Bikash Gautam

Finance Manager

Manish Chaudhary

Manish Chaudhary

Coordinator (A-Level)

Shristi Shakya

Shristi Shakya

Public Relation Officer

Pramod Karki

Pramod Karki

Examination Controller

Minita Joshi

Minita Joshi

Account Officer

Milan KC

Milan KC

IT Officer

Roshan Rai

Roshan Rai

Boys' Hostel Incharge

Janaki Parajuli

Janaki Parajuli

Librarian

Reshma Shahi Thakuri

Reshma Shahi Thakuri

Front Desk Officer

Shyam Nepal

Shyam Nepal

Field Supervisor

Dhiv Budhathoki

Dhiv Budhathoki

Driver

Administration - School

Pranai Moktan

Pranai Moktan

CAAO

Rahul Kumar Shakya

Rahul Kumar Shakya

Academic Head

Rajan Neupane

Rajan Neupane

ECA Coordinator

Sameer Karki

Sameer Karki

Transportation Incharge

Sunil Sapkota

Sunil Sapkota

Coordinator

Sarita Maharjan

Sarita Maharjan

Account Officer

Purna Maharjan

Purna Maharjan

I.T. Officer

Sajan Kumar Sunuwar

Sajan Kumar Sunuwar

I.T. Officer

Dal Bahadur Thapa

Dal Bahadur Thapa

Senior Supervisor

Ratish Kumar Chaudhary

Ratish Kumar Chaudhary

Supervisor

Manju Jha

Manju Jha

Librarian

Sujita Basnet

Sujita Basnet

Senior Nurse

Alina Rajbhandari

Alina Rajbhandari

Nurse

Suman Bashyal

Suman Bashyal

Exam Department

Sambridi Tamang

Sambridi Tamang

Front Desk Officer

Bitisha Gurung

Bitisha Gurung

Front Desk Officer

Sita KC

Sita KC

Logistic & Procurement Officer

Santoshi Dahal

Santoshi Dahal

Logistic

Sudikshya Acharya

Sudikshya Acharya

Student Counsellor

Saphal Sapkota

Saphal Sapkota

Student Counsellor

Anush Yogi

Anush Yogi

Science Lab Assistant

Ratna Rai

Ratna Rai

Hostel Warden

Roshan Rai

Roshan Rai

Hostel Warden